h خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن!

خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن!

خودنمایی عریان دلیل مشهوریت این زن!

پاملا دیوید مجری زن آرژانتینی با پوشیدن لباس های عریان و نیمه عریان در برنامه خود، بینندگان برنامه و محبوبیت و معروفیت خود را افزایش می دهد. این امر باعث جنجال های نسبتا زیادی در تلویزیون آرژانتین شده است.

پاملا در سال ۱۹۸۷ در کوردوبا به دنیا آمده و پس از مهاجرت به سانتیاگو در دوران کودکی به یک مدل معروف تبدیل شد و در منطقه خود به عنوان دختر شایسته چندین بار انتخاب شد تا سر انجام توانست تاج ملی آرژانتین که متعلق به ملکه گردشگری آرژانتین است را بدست آورد.

5 اردیبهشت 1391