h بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد

بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد

بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شد

به گزارش پایگاه خبری عربی پرس (Arabic Press): «مقامات ترکیه اعلام کردند، بخش اسناد پایگاه اینترنتی وزارت کشور ترکیه هک شده است.»

عربی پرس به نقل از مقامات ترکیه افزود: «گروهی که نام خود را "ردهاک" گذاشته با حمله به بخش اسناد وزارت کشور ترکیه، تمامی پرونده‌های موجود در آن را دانلود کرده است.»

روزنامه "حریت" ترکیه نیز نوشت: «گروه سوسیالیست با هک کردن پایگاه اینترنتی وزارت کشور، تمامی بخش اسناد را دانلود کرده و صفحه اصلی را به شکلی درآورد که "ادریس نعیم" وزیر کشور ترکیه را در کنار "جی فوکس" شخصیت فیلم مشهور "v" نشان می‌دهد. در بخش چپ صفحه نیز به وزیر کشور هشدار داده شده است که گروه هک کننده تمامی پرونده‌های وزارت کشور را دانلود کرده است و اگر این وزاتخانه زندانیان بی‌گناهی را که به اتهام وابستگی به گروه "ردهاک" بازداشت کرده است آزاد نکند، تمامی آن ها را منتشر خواهد کرد.»

3 اردیبهشت 1391