h حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش!

حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش!

حکم اعدام برای سه متهم تجاوز به زن جوان در مقابل شوهرش!

سه مرد كه زن جواني را مقابل چشمان شوهرش ربوده و مورد تجاوز قرار داده بودند، به اعدام در ملاء‌عام محكوم شدند.

اين پرونده اسفند سال 87 با شكايت مردي جوان تشكيل شد. اين مرد با مراجعه به ماموران پليس كرج از ربوده شدن همسرش خبر داد و گفت: «من و همسرم به نام مريم در خيابان پيشاهنگي در حال قدم زدن بوديم كه يك پرايد با دو سرنشين مقابل‌مان توقف كرد و يكي از آنها بعد از پياده شدن از خودرو و معرفي خود به عنوان مامور، خواست مرا بازرسي بدني كند اما من كه به او مشكوك شده بودم كارت شناسايي خواستم و وي به جاي نشان دادن كارت، با من درگير شد. در حالي‌كه اطمينان پيدا كرده بودم اين دو نفر مامور قلابي هستند از همسرم خواستم با داد و فرياد مردم را خبر كند. خودم هم با يكي از آن دو درگير شدم. در اين هنگام راننده پرايد پياده شد و با تهديد چاقو و زور، همسرم را سوار خودرو كرد و دو نفري گريختند. در آن لحظات مردم دور ما جمع شده بودند اما كسي كمكم نكرد و من فقط توانستم شماره پلاك پرايد را يادداشت كنم.» شماره اين خودرو بلافاصله در اختيار واحدهاي گشت قرار گرفت و ماموران ساعتي بعد اين اتومبيل را در جاده‌ حاشيه‌اي مشاهده كردند و دستور ايست دادند. در اين هنگام پرايدسواران با پرت‌كردن زن جوان به بيرون، با سرعت فرار كردند. پس از آن ماموران سراغ زن 25ساله رفتند و درباره واقعه‌اي كه برايش رخ داده بود توضيح داد. مريم گفت: «آن دو مرد بعد از ربودن من به يكي از دوستان‌شان تلفن و او را هم خبر كردند آنها مرا به منطقه‌اي بياباني بردند و مورد تجاوز قرار دادند. من خيلي به آنها التماس كردم و حتي براي اينكه رهايم كنند مدعي شدم باردار هستم ولي حرف‌ها و گريه‌هايم هيچ فايده‌اي نداشت.» كارآگاهان تجسس‌هاي خود را با رديابي پرايد متهمان پي گرفتند و فهميدند اين خودرو مسروقه است. به اين ترتيب تنها سرنخ پليس از بين رفت اما ماموران با راهنمايي مريم و شوهرش به چهره‌نگاري از متهمان پرداختند و از اين طريق يكي از آنها را به نام حسن شناسايي كردند. اين مرد 45 روز بعد از وقوع جرم دستگير شد و دو همدست سابقه‌دار خود را معرفي كرد و آنان نيز بازداشت شدند و بازجويي از اين افراد در دستور كار قرار گرفت. حسن ضمن اعتراف به آزار زن 25ساله گفت: «ما زورگير هستيم، آن روز هم قصد داشتيم با جعل عنوان، از اين زن و شوهر سرقت كنيم اما مرد جوان در برابرمان مقاومت كرد و ما همسرش را ربوديم و بعد به يكي از دوستان‌مان زنگ زديم و سه نفري به وي تعرض كرديم علاوه بر اين ما چندين فقره دزدي ديگر نيز انجام داده‌ايم.» دو متهم ديگر نيز گفته‌هاي حسن را تاييد كردند و به اين ترتيب آنها در شعبه اول دادگاه كيفري استان البرز محاكمه شدند. آنها در دادگاه اتهام خود را رد كردند اما هيات قضات با توجه به مدارك موجود، راي بر اعدام هر سه متهم دادند. پس از آن پرونده در اختيار قضات ديوانعالي كشور قرار گرفت و آنها به‌خاطر وجود ايرادهاي قانوني، راي صادره را نقض كردند و خواستار محاكمه مجدد حسن و همدستانش شدند. به گزارش شرق،دومين دور رسيدگي به اتهام سه مرد متجاوز اسفند سال گذشته برگزار شد و اين بار نيز متهمان با اعلام بي‌گناهي اعلام كردند خواستار صدور حكم برائت هستند اما هيات قضات هفته گذشته پس از شور به اين نتيجه رسيدند كه هر سه آنها گناهكار هستند به همين خاطر هر يك از آنان را به يك‌بار اعدام در ملاء‌عام؛ 20 سال حبس، 25سال تبعيد و 74 ضربه شلاق محكوم كردند.

3 اردیبهشت 1391