h فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر

فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر

فرشتگان مجوز فعالیت اش را پس گرفت + فیلم خبر

طبق اطلاعیه مورخ1391/01/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سایت رسمی آن بانک به آدرس www.cbi.ir منتشر شده و در اخبار ساعت 19از شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ1391/01/08پخش شده است،مؤسسه مالی واعتباری فرشتگان،تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به فعالیت خود ادامه می دهد.

مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان همچون 14مؤسسه مالی و اعتباری درشرف تأسیس دیگر در کشور فعالیت می نماید و دارای بیش از200 شعبه فعال می باشد.

...

...

31 فروردین 1391