h شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی) - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی),ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی),مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی)

شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی)

شکار فوق العاده لحظه ای از یک حشره(فوق العاده دیدنی)

عکاسی آماتور در اندونزی موفق به ثبت عکسی دیدنی از یک حشره در اندونزی شده است: حشره‌ای در حال دوچرخه سواری!

«اکو سوپارمن» عکاس 23 ساله آماتور در حین عکاسی از حیات وحش اندونزی متوجه پرش حشره‌ای با نام «مانتیس» بر روی گیاهی شد که برگ‌های مدور آن ظاهری دوچرخه مانند به آن بخشیده بودند، به شکلی که گویی این حشره در حال دوچرخه سواری است.

این گیاه پیش از این نیز توجه عکاس را به خود جلب کرده بود با این همه شانس نیز با او یاری کرد و حشره سبز رنگ با پرش خود بر روی گیاه سوژه‌ای جالب توجه را برای عکاسی  به وجود آورد.

نحوه قرار گیری حشره بر روی گیاه به شکلی است که گویی حشره فرما‌ن‌های یک دوچرخه را با دست‌های بالایی خود گرفته  و در حال هدایت دوچرخه‌ای از جنس برگ است.

25 فروردین 1391