h فرانسوی هم هم از وضع اقتصادی ناراضی هستند / اعتراضات در فرانسه شروع شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فرانسوی هم هم از وضع اقتصادی ناراضی هستند / اعتراضات در فرانسه شروع شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فرانسوی هم هم از وضع اقتصادی ناراضی هستند / اعتراضات در فرانسه شروع شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فرانسوی هم هم از وضع اقتصادی ناراضی هستند / اعتراضات در فرانسه شروع شد

فرانسوی هم هم از وضع اقتصادی ناراضی هستند / اعتراضات در فرانسه شروع شد

در ادامه اعتراض ها به سیاستهای اقتصادی نیکولا سارکوزی، هزاران فرانسوی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.

مهر: در ادامه اعتراض ها به سیاستهای اقتصادی نیکولا سارکوزی، هزاران فرانسوی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.

مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "پیر برندیه" سخنگوی وزارت کشور فرانسه در این باره گفت در ۱۲۰ منطقه فرانسه از جمله پاریس مردم در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی تظاهرات کرده اند.

این تظاهرات علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی نیکلا سارکوزی از سوی اتحادیه های کارگری این کشور ترتیب داده شده بود و این اتحادیه ها اعلام کرده که در ۱۶۰ منطقه تظاهرات کرده اند.

12 اسفند 1390