h شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر

شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر

شعار دادن مردم علیه شمی رفسنجانی در 22 بهمن + تصویر

به گزارش مهر، هاشمی رفسنجانی که از خیابان قریب تقاطع آزادی وارد مراسم شد تا خیابان اسکندری همراه باراهپیمایان بود و از آنجا جمع راهپیمایان را ترک کرد.

تعدادی از راهپیمایان با مشاهده هاشمی رفسنجانی در مراسم ۲۲ بهمن شعارهایی علیه وی سر دادند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرد با واکنش تعدادی از راهپیمایان مواجه شد.

هاشمی رفسنجانی که از خیابان قریب تقاطع آزادی وارد مراسم شد تا خیابان اسکندری همراه با راهپیمایان بود و از آنجا جمع راهپیمایان را ترک کرد.

تعدادی از مردمی که هاشمی رفسنجانی را در جمع خود حاضر می دیدند شعارهایی علیه وی سر دادند.

23 بهمن 1390