h یارانه ها افزایش خواهد یافت ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

یارانه ها افزایش خواهد یافت !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,یارانه ها افزایش خواهد یافت !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,یارانه ها افزایش خواهد یافت !

یارانه ها افزایش خواهد یافت !

اگر مبلغ یارانه نقدی با ۲۰ درصد افزایش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد و با توجه به این که ۷۴ میلیون ایرانی- بر اساس گفته رییس مرکز آمار ایران- یارانه دریافت می کنند، ماهانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

همزمان با زمزمه های آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها ، گمانه زنی ها درباره میزان یارانه های نقدی تشدید شده است و رقم های مختلفی در این باره مطرح است.

به گزارش عصر ایران ، از جمله هفته نامه پنجره، در مطلبی با عنوان "یارانه نقدی ۵۳ هزار تومان می شود" به رقم های احتمالی یارانه ماهانه در مرحله دوم هدفمندی پرداخت و به نقل از وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت: "چنان چه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به هر نحو ممکن اصلاح قیمتی صورت گیرد، مطمئنا یارانه های نقدی نیز دستخوش تغییر شده و افزایش می یابد.

سید شمس الدین حسینی راجع به چگونگی اصلاح ساختار قیمتی حامل های انرژی در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها همچنین نحوه تغییر یا افزایش شیوه پرداخت نقدی یارانه به خانوارها گفت: پرداخت نقدی یارانه ها، بی تردید متناسب با اصلاح ساختار قیمت حامل های انرژی و موارد دیگر، در فاز دوم هدفمندی یارانه تغییر می یابد که این موضوع هم اکنون در کارگروه طرح در دست بررسی است. مگر می شود فازی از هدفمندی یارانه ها اجرا شود، اما افزایش قیمت صورت نگیرد!

به هر حال سناریوهای مختلفی برای رقم یارانه نقدی مدنظر دولت است که اکنون به طور شفاف و رسمی اعلام نشده است، اما با پیشنهاد حذف ۱۰ میلیون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و با افزایش ۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، به نظر می رسد مبلغ جدید یارانه ها (به ازای هر نفر) ۵۳ هزار تومان باشد. البته دولت کار مکاتبه با افرادی که مشمول حذف از لیست یارانه نقدی هستند را آغاز کرده است. با این اوصاف هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی، قطعا در میزان افزایش قیمت حامل های انرژی تاثیر گذار خواهد بود.

به عنوان مثال، اگر مبلغ یارانه نقدی با ۲۰ درصد افزایش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۵ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد و با توجه به این که ۷۴ میلیون ایرانی- بر اساس گفته رییس مرکز آمار ایران- یارانه دریافت می کنند، ماهانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

چنانچه به این محاسبه توجه شود، خواهید دید که بر اساس این سناریوها، مبلغ یارانه نقدی ماهانه، میزان افزایش یارانه در فاز دوم؛ اعتبار مورد نیاز یارانه در ماه و اعتبار مورد نیاز یارانه در سال چه میزان است.

بر همین اساس، هر چه مبلغ یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی بیشتر افزایش یابد، شیب افزایش قیمت حامل های انرژی نیز تندتر خواهد شد. اگر بخواهیم بار مالی وعده های دو و یا سه برابر شدن یارانه ای احمدی نژاد را برآورد کنیم، این طور خواهد شد: در صورت دوبرابر شدن یارانه نقدی، ماهانه ۶ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان و سالیانه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان و در صورت سه برابر شدن یارانه نقدی، ماهانه بیش از ۱۰ میلیارد تومان و سالیانه بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه خواهد داشت.

16 بهمن 1390