h كتاب‌های جديد ششم ابتدايي را بشناسید ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

كتاب‌های جديد ششم ابتدايي را بشناسید !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,كتاب‌های جديد ششم ابتدايي را بشناسید !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,كتاب‌های جديد ششم ابتدايي را بشناسید !

كتاب‌های جديد ششم ابتدايي را بشناسید !

دبيركل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش از نهايي شدن تدريس دو كتاب جديد پايه "ششم ابتدايي" در اين شورا خبر داد.

مهدي نويد ادهم در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، گفت: در آخرين جلسه شورا، تدريس كتب جديد "تفكر و پژوهش" و "كار و فناوري" براي پايه ششم ابتدايي كه از مهر ماه آينده وارد نظام آموزشي مي‌شود، تدوين و تصويب شد.

وي افزود: با اجراي ساختار 3-3-6 از مهر ماه سال 91، دوره ابتدايي شش ساله مي‌شود كه اين پايه به لحاظ اهميت در گذر از يك مقطع به مقطع ديگر كاستي‌هاي موجود در نظام فعلي را حل مي‌كند و بدين ترتيب بر كيفيت آموزش افزوده خواهد شد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينكه شش ساله شدن ابتدايي از اهداف آموزش و پرورش در سند تحول بنيادين است، خاطرنشان كرد: با تصويب تدريس اين دو عنوان درس، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي موظف به تدوين اين كتب براي سال تحصيلي آينده است.

6 بهمن 1390