h وزارت امور خارجه چین : تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزارت امور خارجه چین : تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزارت امور خارجه چین : تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزارت امور خارجه چین : تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست !

وزارت امور خارجه چین : تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست !

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد تحریمهای اتحادیه اروپا برضد ایران سازنده نیست.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از پکن ، وزارت امور خارجه چین در واکنش به تحریمهایی که اتحادیه اروپا برضد صادرات نفت و بانک مرکزی ایران تصویب کرده است، تاکید کرد فشار کورکورانه و اعمال تحریم برضد ایران رویکردهای سازنده ای نیستند.

6 بهمن 1390