h کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی

کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی

کنایه پروانه معصومی به گلشیفته فراهانی

بازیگر سینما و تلویزیون ایران بر این باور است که رفتار بازیگران ایرانی در پروژه های خارجی بر اساس میزان اعتقاد آنها به ارزش های دینی شکل می گیرد.

پروانه معصومی در گفتگو با مهر گفت: به هر صورت ما مسلمان هستیم و در یک جامعه اسلامی مانند دیگر مسلمانان جهان زندگی می کنیم. اگر قرار باشد حجاب را بالاجبار قبول کنیم قطعا در خارج از کشور آن را کنار می گذاریم و هر جوری که دلمان بخواهد رفتار می کنیم.

وی افزود: اما شخصی که حقیقتا مسلمان باشد و بدون زور و اجبار و بر اساس اعتقاداتش حجاب بر سر کند، در خارج از کشور هم همین شرایط را رعایت کرده و در چهارچوب اسلامی و موازین آن حرکت می کند.

این بازیگر ادامه داد:بازیگری که برای حضور در پروژه ای در خارج از کشور حضور پیدا می کند بر اساس اعتقادات و اختیار خود انتخاب را انجام می دهد. او می تواند در فیلمی حضور یابد که با موازین جامعه اش هماهنگ باشد. در این صورت است که به راحتی به کشور خود باز می گردد.

وی در ادامه تاکید کرد:من خودم بازیگرانی را دیدم که وقتی برای کاری به خارج از کشور می روند بسیار تمایل دارند دوباره بازگردند. اما برخی از آنها نیز کارهایی انجام می دهند که دیگر روی بازگشت ندارند.

معصومی افزود: به عقیده من در ارتباط با حضور بازیگران در پروژه های خارجی نیاز به قانون نیست و این دین است که می تواند جوابگو باشد. کسی که موازین دین را قبول کند قطعا چنین مسائلی را هم رعایت می کند.

6 بهمن 1390