h خبرهاي خوش رئيس جديد دانشگاه آزاد درباره شهريه‌ها - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

خبرهاي خوش رئيس جديد دانشگاه آزاد درباره شهريه‌ها,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,خبرهاي خوش رئيس جديد دانشگاه آزاد درباره شهريه‌ها,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,خبرهاي خوش رئيس جديد دانشگاه آزاد درباره شهريه‌ها

خبرهاي خوش رئيس جديد دانشگاه آزاد درباره شهريه‌ها

رييس جديد دانشگاه آزاد اسلامي گفت: تا پايان سال دوم مديريتم شهريه هاي دانشگاه آزاد را 20 درصد کاهش خواهم داد.

به گزارش ايسنا، فرهاد دانشجو اولين قدم براي شروع کار مديريت خود در دانشگاه آزاد را ارتقاي کيفي آموزش و پژوهش اين دانشگاه بيان و اظهار كرد: در آموزش هاي عالي دنيا 16 شاخص براي سنجش کيفي سطح آموزش وجود دارد که از آن جمله مي توان به نسبت اساتيد تمام به اعضاي هيئت علمي ، ميزان رضايت مندي دانشجويان، کارمندان و.. از دانشگاه، نسبت درآمدزايي دانشگاه به کل بودجه آن دانشگاه و.. اشاره کرد.

وي افزود: اولين برنامه من اين است که براي هر کدام از اين شاخص‌ها برنامه ريزي شود و با بومي سازي اين شاخص‌ها تا حد زيادي ارتقاء پيدا کند. البته اميدوارم که در اين راه اعضاي خانواده دانشگاه آزاد اسلامي يعني دانشجويان، اعضاي هيات علمي و همين طور جامعه بزرگ آموزش عالي کشور اعم از دانشگاه هاي دواتي و غيردولتي، پيام نور و.. دست به دست هم دهند تا اين شاخص ها رشد کنند چرا که با رشد آنها قطعا کيفيت آموزش عالي در دانشگاه آزاد هم رشد خواهد کرد.

وي با بيان اينکه تا کنون يک سري از اين شاخص‌ها بالاي حد استاندارد بوده اند تصريح کرد: البته اين معيارها کاملا نسبي هستند بعضي از آنها در دانشگاه آزاد اسلامي در بالاي خط استاندارد و بعضي ها نيز در زير خط استاندارد بوده اند و من در طي مدتي که به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تشکل هاي اسلامي اين دانشگاه حضور داشته‌ام با بعضي از اين شاخص ها از نزديک آشنايي دارم اما آمار دقيق را بايد زماني که کارم را شروع کردم بيان کنم.

دانشجو در ارتباط با شهريه دانشگاه آزاد نيز اظهار كرد: در دانشگاه آزاد يک سري از هزينه ها مانند پرداخت حقوق اساتيد و کارمندان، خريد زمين، ساخت و ساز و.. وجود دارد که تاکنون از شهريه دانشجويان تامين مي شد، اما من درصدد اين هستم که يک منابع مالي ديگري را براي تامين اين هزينه ها پيدا کنم و در اين راستا نيز يک تيم متخصص مديريت مالي تشکيل خواهد شد به هر ميزان که بتوانيم از آن منابع براي تامين هزينه هاي دانشگاه استفاده کنيم به همان ميزان هم شهريه ها کاهش خواهند يافت.

وي تشکيل بانک دانشگاه آزاد را از جمله راهکارهاي خود براي کاهش شهريه ها عنوان کرد و افزود: در اين بانک هم به سرمايه گذاران سود تعلق خواهد گرفت و هم براي بانک سود آوري خواهد شد و از طريق گردش مالي که انجام مي شود به کاهش هزينه هاي دانشگاه کمک مي شود. اين مديريت مالي و ارزش افزوده ايجاد شده، خودش را در کاهش شهريه دانشگاه نشان خواهد داد.

دانشجو در خاتمه گفت‌وگوي خود اظهار كرد: دغدغه من اين است که فارغ التحصيلان و دانشجويان اين دانشگاه به مدرک خود افتخار کنند و به آن ببالند.

4 بهمن 1390