h تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین

تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین

تصاویری جذاب از پاکسازی میادین مین

پاکسازی مناطق آلوده به مین در مناطق مرزی دهلران توسط نیروهای فعال مرکز مین زدایی کشور در حال انجام است.

 
2 بهمن 1390