h نماینده بریتانیا در سازمان ملل : روابط دیپلماتیك ما با تهران ادامه دارد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نماینده بریتانیا در سازمان ملل : روابط دیپلماتیك ما با تهران ادامه دارد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نماینده بریتانیا در سازمان ملل : روابط دیپلماتیك ما با تهران ادامه دارد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نماینده بریتانیا در سازمان ملل : روابط دیپلماتیك ما با تهران ادامه دارد

نماینده بریتانیا در سازمان ملل : روابط دیپلماتیك ما با تهران ادامه دارد

نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل گفت: لندن روابط سیاسی و دیپلماتیك خود را با تهران قطع نكرده است و این مناسبات همچنان ادامه دارد.

مارك لیال گرانت روز شنبه در گفت وگو با ایرنا در سازمان ملل اظهار داشت: با وجود تعطیلی سفارت انگلیس در ایران، لندن روابط سیاسی خود را با تهران قطع نكرده است.

وی تاكید كرد: با وجود خروج همه دیپلمات های انگلیسی از ایران، روابط سیاسی دو كشور همچنان ادامه دارد.

نماینده دائم انگلیس با اشاره به واقعه چندی پیش سفارت این كشور در تهران گفت:

برای آینده روابط سیاسی و دیپلماتیك، مدتی طول می كشد تا دو كشور دوباره به هم اطمینان كنند.

اقدام لندن برای بستن سفارت خود در تهران با موج انتقاد گسترده سیاسی و اقتصادی در انگلیس رو به رو شده است.

2 بهمن 1390