h بازیگران قهوه تلخ قراردادشان را با این مجموعه فسخ کردند ! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بازیگران قهوه تلخ قراردادشان را با این مجموعه فسخ کردند !,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بازیگران قهوه تلخ قراردادشان را با این مجموعه فسخ کردند !,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بازیگران قهوه تلخ قراردادشان را با این مجموعه فسخ کردند !

بازیگران قهوه تلخ قراردادشان را با این مجموعه فسخ کردند !

قرارداد بازیگران مجموعه «قهوه تلخ» به کارگردانی مهران مدیری فسخ شده است.

به گزارش فارس، در پی مسکوت ماندن سرانجام پروژه «قهوه تلخ»، بازیگران این مجموعه ضمن فسخ قراردادهای خود، سر پروژه‌های دیگری حاضر شده‌اند.

در پی افت کیفی مجموعه قهوه تلخ و ایجاد فاصله بین انتشار آخرین قسمت تا قسمت بعدی و در حقیقت روشن نبودن تکلیف ساخته شدن یا نشدن سریال، بسیاری از بازیگران این سریال عطای حضور در آن را به لقایش فروخته‌اند. البته تاکنون سازندگان این مجموعه هیچ واکنشی راجع به اخبار منتشر شده نشان نداده‌اند و همین موضوع باعث شده تا شایعات بسیاری در مورد قهوه تلخ نظیر ورشکستگی برادران آقاگلیان به عنوان تهیه‌کنندگان سریال، پروانه نمایش ندادن وزارت ارشاد به ادامه ساخت سریال، افسردگی مهران مدیری و ... مطرح شود.

26 دی 1390