h فروش کتاب ممنوعه هیتلر در آلمان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فروش کتاب ممنوعه هیتلر در آلمان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فروش کتاب ممنوعه هیتلر در آلمان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فروش کتاب ممنوعه هیتلر در آلمان

فروش کتاب ممنوعه هیتلر در آلمان

هیتلر در كتاب معروف خود برنامه ها و اهداف نازی ها را تشریح و تبلیغ كرده است.

یك ناشر انگلیسی از تصمیم خود برای فروش بخش هایی از كتاب معروف 'آدولف هیتلر' رهبر دیكتاتور آلمان نازی در روزنامه فروشی های آلمان خبر داد.

انتشار كتاب 'نبرد من' نوشته آدولف هیتلر و یا تبلیغ درباره آن از پایان جنگ جهانی دوم (سال ۱۹۴۵) در آلمان ممنوع بوده است.

هیتلر در كتاب معروف خود برنامه ها و اهداف نازی ها را تشریح و تبلیغ كرده است.

به گزارش ایرنا به نقل از اشپیگل، 'پیتر مك گی' ناشر انگلیسی قرار است از حدود دو هفته دیگر بخش هایی از این كتاب را به صورت نشریه در دكه های روزنامه فروشی به معرض فروش گذارد.

مك گی گفت: 'فكر می كنم دیگر زمان آن فرارسیده كه عموم مردم بتوانند این امكان را داشت باشند تا از محتویات این كتاب و اصل مطالب آن مطلع شوند و آن را بخوانند.'

انتشارات مك گی در سال ۲۰۰۹ نیز در آلمان بحث برانگیز شد یعنی زمانی كه دست نوشته هایی از هیتلر را بصورت كتاب برای فروش در روزنامه فروشی ها ارائه كرد.

بخش های از كتاب 'نبرد من' قرار است بصورت یك نشریه ۱۵ صفحه ای در سه شماره و باشمارگان ۱۰۰هزار نسخه چاپ و به مخاطبان در آلمان ارائه شود.

'نبرد من' درواقع زندگینامه هیتلر است و مبنای تفكر سیاسی وی را نشان می دهد. در این كتاب اعتقادات سیاسی هیتلر زمانی كه در وین و مونیخ زندگی می كرد و همچنین تجربیاتی كه در جنگ جهانی اول بدست آورده بود در این كتاب تشریح شده است.

این كتاب برای اولین بار در سال های ۱۹۲۵ تا ۲۷ در دونسخه چاپ شد. هیتلر بخش اول كتاب نبرد من در سال ۱۹۲۴ را در زندان نوشته است.

26 دی 1390