h ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟

ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟

چرا در روز عاشورا، شمر حضرت عباس(ع) را خواهر زاده خطاب کرد؟آیا او دایی حضرت بود؟

ایا حضرت عباس خواهرزاده شمر بود؟

پاسخ به این شبهه که ایا شمر لعین دایی حضرت ابوالفضل برادر امام حسین بود؟

راوى می‌گوید: شمر روز عاشورا در برابر سپاه ایستاد و صدا زد: خواهرزادگانم کجایند؟ عباس و برادرانش کجا هستند؟ کسى بدو پاسخ نداد. امام حسین(ع) بدان‌‏ها فرمود: «هر چند وى فردى فاسق است ولى به او پاسخ دهید». از این‌رو، عباس به سمت او رفت و فرمود: چه می‌خواهى؟ شمر گفت: خواهرزادگان! شما در امان هستید. عباس(ع) به او فرمود: لعنت خدا بر تو و امان تو! اگر تو دایى ما هستى، پس چرا به ما امان می‌دهى؟ ولى فرزند رسول خدا را امان نمی‌دهى؟ برادران عباس نیز نظیر سخنان آن‌حضرت را تکرار کردند و بازگشتند.

از آن جهت که مادر حضرت عباس(ع) با شمر بن ذی الجوشن هر دو از یک قبیله بودند و رسم عرب این است که به افرادی که از یک قبیله هستند و به نوعی وابستگی با هم دارند به فرزندان آنان با نگاه فامیلی نظر می‌کنند، به فرزندان ام البنین خطاب به خواهر زادگان نمود

?عمدة الطالب فی أنساب آل أبى طالب، ص 327.

23 آبان 1397