h چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟!

چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟!

بحث درباره مضرات و فوائد معاهده‌هایی که در کشور امضا شده زمان و حوصله زیادی را می‌طلبد اما چیزی که در یک مقاله میتوان به صورت کلی به آن نگاهی انداخت و پیرامون نوشت این می‌باشد که شکی در ضررهای اقتصادی برجام یا ترکمنچای یا FATF وجود ندارد اما حال برای کم کردن خسارات آن در حوزه اقتصادی چه مولفه‌هایی وجود دارد.

چگونه از آسیب‌های ترکمانچای، برجام و FATF در امان باشیم؟!

جامعه نهادیست که هنجارها و ناهنجارها آن را تشکیل می دهد. این هنجارها وناهنجارها زاییده ی موجودی اجتماعی به نام بشر است پس جامعه ارتباط مستقیم تنگاتنگی با انسان دارد. این رابطه دوطرفه است. پس باید در این جامعه کوشید. برای پویایی جامعه باید افراد فعالیت و تکاپو داشته باشند واین فعالیت و تکاپو ازخود جامعه سرچشمه می گیرد.

باتوجه به شرایط کشور که در بیکاری، رکود وانواع مشکلات اقتصادی واجتماعی بسر می‌بریم باید بتوانیم معادله‌ای ثابت طراحی کنیم که درعین حالی که خود ثابت است به تحرک اقتصاد کشور، استان و شهرستان ها بی انجامد به تعبیری نقش کاتالیزگر را بازی کند.نگارنده سه مولفه تقلید، تقویت و تبادل را پیشنهاد میکند که می تواند کارگشای اکثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان و کشور باشد.

۱. تقلید تقلید دراصل به معنای پیروی و دنباله روی است. دراین نوع سیاست می توان رهیافت وعملکرد گروه ها و تشکل های دیگر را دراین زمینه بررسی کرد و همان رفتار راتکرار کرد (استفاده از تجربیات مفید دیگران). برای مثال اقتصاد آلمان و در دید محدودتر تحرکات گمرکی آن می تواند گزینه خوبی برای تقلی باشد اما باید دقت کرد تقلید دراقتصاد آفتی به نام تقلید ناقص دارد که سبب ورشکستگی اقتصادی می شود.

۲. تقویت تقویت در لغت به معنای پشتیبانی و حمایت است. دراین نوع سیاست، بیشتر، اعمال و رفتار داخل بررسی می شود وباید به داخل کشور تمرکز کرد. درشرایط کنونی چندراه برای تقویت رشد اقتصادی کشور وجوددارد که عبارتند از: ۱. مردمی کردن اقتصاد ۲. افزایش تولید ملی ۳. عدم وابستگی کشور به نفت ۴. مبارزه جدی با قاچاق (کالا) ۵. توجه به صنایع متوسط و کوچک ۶. توجه به واردات و صادرات ۷. شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی ۸. توجه به اقتصاد دانش بنیان

اگر بخواهیم ریشه یابی کنیم درموارد فوق به یک نقطه اشتراک می رسیم وآن، رجوع تمام موارد به نفس اقتصاد مقاومتی است. بهترین روش برای رشداقتصادی همین مولفه تقویت است.

۳. تبادل تبادل درمعنای سیاسی یعنی انجام معاهدات در سطح بین المللی. این معاهدات گاهی ترکمانچای، گاهی برجام و گاهی FATF و… نام دارند. اما بیشتر از عناوین و القاب این عهدنامه ها مفاد آنها از اهمیت خاصی برخوردار هستند. تعریفی که بیان شد در وسعت گسترده تر و وسیعی بود برای اینکه به دید جامع ومحدودی دست یابیم نظر شمارا به این نکته جلب می کنم.

شما اگر روند شهرهای درحال توسعه مانند تبریز را در همین کشور خودمان ملاحظه کنید مشاهده می کنید که مسئولین این شهرها درعین اینکه پذیرش و تحت قوانین جمهوری اسلامی هستند می توانند نقش موثر و متفاوت تری برای توسعه مناطقشان ایفا کنند.

یکی از چندین راه و روشی که فقط خوش ذهنی مسئولان را می طلبد برگزاری نشست های مشترک اقتصادی با شهرها و یا ایالت های مدرن و در حال توسعه خارجی است.برای مثال تبریز با شهرهای استانبول،باکو، قازان،خجند،ارزروم،هامبورگ،ماگیلف و … عقد خواهرخواندگی، خوانده است و این می تواند سرفصل معاهدات و تعاملات بزرگ برای یک جامعه باشد.

28 شهریور 1395