h زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس

زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس

فاجعه بزرگ FATF که سر و صدای زیادی در کشور بپا کرد و بار دیگر باعث شد تا صدای مردم و علماء و بزرگان کشور در خصوص گاف جدید دولتی ها بلند شود.

زنجیره‌ای بودن روزنامه های مدافع دولت را از نزدیک ببینید! + عکس

به گزارش 8دی ، رسانه های حامی دولت تدبیر و امید، این‌بار تصمیم گرفته اند تئوری «تقصیر دولت قبل است» را درباره FATF‌ نیز پیاده سازی کرده و این فاجعه بزرگ را که تعهد سیاسی برای اجرای آن به امضای وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی، گردن گذشتگان بیاندازند.

اول اینکه ، دو قانون «مبارزه با پولشویی» مصوب سال 86 و «مبارزه با تامین مالی تروریسم»‌ مصوب سال 94، دستاویز این پروژه جدید قرار گرفته است. در حالی که اساسا در هیچ یک از این دو قانون هیچ اشاره‌ای به FATF‌ نشده است و قوانینی مترقی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب قانون اساسی کشور هستند.

دوم اینکه ، تصویر زیر خود گویای این مسئله است که یک موضوع بزرگ همانند این قانون که برخی از آن به عنوان کاپیتولاسیون نوین یاد میکنند چگونه دستاویز بازی های سیاسی حزبی طیف مدافع دولت می‌شود ؛ همانگونه که میبینید در قسمت اول مسئله FATF را به گردن دولت قبلی و در تصویر دوم FATF را یک قانون خوب برای مبارزه با پولشویی!! عنوان میکنند!!

21 شهریور 1395