h ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان!

ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان!

دولت ترکیه با ارسال درخواستی رسمی به یونان خواستار استرداد رسمی 8 نظامی ارشد این کشور که پس از شکست کودتا علیه دولت اردوغان به این کشور گریخته بودند شده است.

ارسال درخواست رسمی دولت ترکیه به یونان!

دولت ترکیه با ارسال درخواستی رسمی به یونان خواستار استرداد رسمی 8 نظامی ارشد این کشور که پس از شکست کودتا علیه دولت اردوغان به این کشور گریخته بودند شده است.

بنابر این گزارش، وزارت دادگستری ترکیه براساس توافق استرداد میان یونان و ترکیه این درخواست را تنظیم کرده است. منابع قضایی که خواستند نامشان فاش نشود، ارسال این نامه را به مقامات قضایی یونان تأکید کردند. در حال حاضر این هشت نظامی به دلیل ورود غیرقانونی به خاک یونان به دو ماه زندان محکوم شدند. این افراد درخواست پناهندگی در این کشور داده‌اند.
/ مشرق نیوز
28 مرداد 1395