h ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهرداری تهران - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهرداری تهران,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهرداری تهران,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهرداری تهران

ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران از ابلاغ طرح «L.E.Z» به شهردار تهران خبر داد.

اقبال شاکری اظهار داشت: طرح «L.E.Z» (کاهش) نسبت به طرح اولیه تعدیل پیدا کرد و با اصلاحاتی به شهرداری برای اجرا ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در این طرح محدوده زوج و فرد حذف نمی‌شود و به شکل قبل پابرجاست اما همه خودروهای عبوری از این محدوده باید دارای معاینه فنی باشند.

رئیس کمیته عمران  شورای شهر تهران تصریح کرد: معاینه فنی خودروها طی مراحلی به صورت سختگیرانه چک خواهد شد. آنچه به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند کنترل برگه‌های معاینه فنی است و اگر خودرویی فاقد آن باشد، براساس مصوبه شورای عالی ترافیک جریمه خواهد شد. این جریمه نیز همراستای جریمه‌های مربوط به عبورومرور غیرمجاز است.

شاکری خاطرنشان کرد: نکته‌ دیگری که شورای عالی ترافیک قید کرده این است که به تدریج و با اطلاع‌رسانی ورود خودروهای کاربراتوری و انژکتوری به محدوده زوج و فرد ممنوع خواهد شد و معاینه فنی به عنوان یک آیتم کنترلی علاوه بر چک کردن پلاک، مدنظر قرار می‌گیرد و از شهریور اجرایی می‌شود.

/ مشرق نیوز

12 مرداد 1395