h استعفای دسته جمعی کارکنان فدراسیون فوتبال ترکیه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

استعفای دسته جمعی کارکنان فدراسیون فوتبال ترکیه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,استعفای دسته جمعی کارکنان فدراسیون فوتبال ترکیه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,استعفای دسته جمعی کارکنان فدراسیون فوتبال ترکیه

استعفای دسته جمعی کارکنان فدراسیون فوتبال ترکیه

بعد از بازجویی‌های امنیتی که از اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتای نافرجام انجام شد، اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه به شکل دسته جمعی استعفا دادند.

بعد از کودتای نافرجام چند هفته قبل در ترکیه، اوضاع در این کشور وخیم گزارش شده است و کارکنان فدراسیون ترکیه اذعان داشتند که اطلاعات امنیتی آنها در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است و به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند تا به صورت دسته جمعی استعفا کنند.

بعد از ناآرامی های اخیر در ترکیه، اوضاع بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌های این کشور آشفته به نظر می‌رسد.

تا به حال بیش از شصت هزار نفر از ارگانهای مختلف در ترکیه از جمله نظامی، قضایی، شهرداری، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها مورد بازداشت، تعلیق یا بازرسی قرار گرفته اند.
/ مشرق نیوز
11 مرداد 1395