h پیگیری حقوقی فاجعه منا در چه وضعیتی است؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پیگیری حقوقی فاجعه منا در چه وضعیتی است؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پیگیری حقوقی فاجعه منا در چه وضعیتی است؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پیگیری حقوقی فاجعه منا در چه وضعیتی است؟

پیگیری حقوقی فاجعه منا در چه وضعیتی است؟

غریب آبادی گفت: بحث فاجعه منا بحثی فرادستگاهی است که در حال پیگیری بوده و موضوع احقاق حق نیز مطرح است، البته صرفا موضوع احقاق حق مطرح نیست و بحث مسئولیت حقوقی عربستان مطرح می باشد.

غریب آبادی گفت: بحث فاجعه منا بحثی فرادستگاهی است که در حال پیگیری بوده و موضوع احقاق حق نیز مطرح است، البته صرفا موضوع احقاق حق مطرح نیست و بحث مسئولیت حقوقی عربستان مطرح می باشد. در هر حال در فاجعه منا حدود 5 هزار نفر انسان بیگناه کشته شده اند که تعداد زیادی از آنها ایرانی بوده اند. مسئولیت حقوقی عربستان موضوعی کلیدی است که کوتاهی عربستان درحفظ امنیت و سلامت حجاج در این فاجعه کاملا مشهود است.

دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در حاشیه نشست تخصصی حقوق بشر اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی را در تبیین حقوق بشر اسلامی داشته است، گفت: غرب می خواهد این مسئله را ترویج کند که اسلام با حقوق بشر میانه ای ندارد که البته ادعایی بیش نیست. حقوق بشر دراسلام ریشه های عمیقی دارد و 14 قرن قبل مورد تاکید قرار گرفته است. نکته کلیدی که وجود دارد این است که ابزار و اسناد بین المللی حقوق بشر بعد از جنگهای جهانی شکل گرفته و پس از اینکه دهها میلیون نفر کشته شده اند درست شده است.

وی گفت: متاسفانه کشورهای اسلامی و در حال توسعه در ابتدای شکل گیری اسناد حقوق بشر در ترسیم آن نقش مشارکتی فعالی نداشته اند و بسیاری از اسناد حقوق بشر اسلامی از حقوق بشر غرب نشأت گرفته است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه افزود: یکی از اقداماتی که ما در ستاد حقوق بشر در حال پیگیری هستیم این است که تاثیرگذاری در شکل گیری اسناد جدید حقوق بشر داشته باشیم و حداقل در آنجایی که بین کشورهای اسلامی با حقوق بشر غرب اشتراک وجوددارد بر آنها تاکید کرده و در اسناد حقوق بشری آنها را تبیین کنیم تا سوء تفاهمات ناشی از عدم درک واقعیات موجود برطرف شود. به عنوان مثال اسلام به حقوق بشر چه اعتقاداتی دارد و حقوق بشر اسلامی چه آثاری می تواند داشته باشد البته دراین زمینه کارهایی انجام شده است.

غریب آبادی گفت: قصد داریم این مبانی حقوق بشر اسلامی را تبیین کنیم، کتب و مطالب خوب و ارزشمندی توسط اندیشمندان تالیف شده است که قصد ترجمه بعضی از این کتب را به بعضی زبان های دیگر داریم.

وی افزود: هفته بعد یعنی 14 مرداد که روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است با حضور ریاست محترم قوه قضاییه همایشی برگزار می شود و جایزه ای با هدف تعیین مبانی حقوق بشر و دفاع از کسانی که در زمینه ارتقا حقوق بشر فعالیت داشته اند اهدا خواهد شد، همچنین در 12 مرداد در قم سیمنار تخصصی بین المللی داریم و برخی از کشورهای اسلامی نیز در آن حضور دارند که مبانی حقوق بشر اسلامی در آنجا تدوین خواهد شد. این تبیین مبانی حقوق بشر اسلامی کار مهمی است که در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حال انجام است.

معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: همچنین صحبت از همکاری با کشورهای اسلامی در دستور کار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است که البته هماهنگی بین 53 ، 54 کشور اسلامی کار سخت و مشکلی است. ما رایزنی هایی با برخی از کشورها برای توجه به مبانی حقوق بشر اسلامی داشته ایم که آثار آن را در برخی موارد دیده ایم که گاهی اوقات قطعنامه هایی صادر شده است که با مبانی حقوق بشر کشورهای اسلامی مغایرت داشته که اغلب به این قطعنامه ها رای منفی داده شده است.

وی در خصوص پیگیری حقوقی فاجعه منا گفت: بحث فاجعه منا بحثی فرادستگاهی است که در حال پیگیری بوده و موضوع احقاق حق نیز مطرح است، البته صرفا موضوع احقاق حق مطرح نیست و بحث مسئولیت حقوقی عربستان مطرح می باشد. در هر حال در فاجعه منا حدود 5 هزار نفر انسان بیگناه کشته شده اند که تعداد زیادی از آنها ایرانی بوده اند. مسئولیت حقوقی عربستان موضوعی کلیدی است که کوتاهی عربستان درحفظ امنیت و سلامت حجاج در این فاجعه کاملا مشهود است.

متاسفانه مکانیزم های بین المللی عادلانه نیست مثلا در بعضی از کشورها حادثه اتفاق می افتد اما کسی حتی یک بیانیه هم صادر نمی کند در واقع در این خصوص مکانیزم های حقوقی داخلی فعال است بنابراین رسیدگی به این پرونده یک کار فرادستگاهی لازم دارد. در برخی از حوزه ها از مکانیزم های داخلی توانسته ایم استفاده کنیم. مثلا قوه قضاییه یکی از شعبات خود رابه این موضوع اختصاص داده است و دربرخی موارد با همکاری دیگر دستگاه ها مثل وزارت خارجه باید این موضوع را پیگیری کنیم و در صدر پیگیری ها قرار دهیم. غریب آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جانشینی برای احمد شهید مشخص شده است یا خیر؟ گفت: در حال حاضر کسی مشخص نشده است.
/ مشرق نیوز
4 مرداد 1395