h پدیده پیران کار! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پدیده پیران کار!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پدیده پیران کار!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پدیده پیران کار!

پدیده پیران کار!

عضوکمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران پدیده پیران کار را پس از کودکان کار مستحق توجه ویژه مسئولین دانست و گفت: این افراد قربانی شرایط بد اقتصادی هستند که ضرورت توجه به آنها بیش از پیش احساس می‌شود.

الهه راستگو وظایف سازمان تامین اجتماعی درخصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار،کودکان، اقشار ضعیف جامعه، آسیب دیدگان اجتماعی، معلولین، بیماران به خصوص صعب و العلاج و نیازمند را یاد آور شد و اظهار داشت: متاسفانه امروز بخش قابل توجهی از افراد جامعه با تنگناهای رفاهی و اجتماعی فراوانی مواجهند و آنچنان که باید مورد حمایت واقع نشده‌اند.

وی حضور روز افزون کودکان کار و خیابان را نمونه‌ای از مظاهر فقر و عدم برخورداری از رفاه اجتماعی ذکر کرد و افزود: اگر تا دیروز مسئله کودکان کار و خیابان و چرایی حضور پیش از موعد آنان در بازار کار مطرح بود امروز بحث بر سر زنان و مردانی است که علی رغم کهنسالی مجبور به اشتغال هستند.

رییس کمیته مشارکت‌های مردمی شورای اسلامی شهر تهران این افراد را پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های کار توصیف کرد و گفت: وضعیت موجود و شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که امروز همه افراد در هرگروه سنی را ناگزیر به اشتغال ساخته و این امر بیش از تحریم‌های ایجادشده ناشی از عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح است.

راستگو با بیان اینکه خلاهای قانونی درخصوص بیمه افراد سالخورده امروز این قشر را با چالش بسیاری مواجه ساخته تاکیدکرد: دولت باید شرایط برخورداری از بیمه و مستمری را برای این افراد فراهم کند تا این سرمایه‌های اجتماعی که حداقل مستمری حلال مشکلشان است بی دغدغه حیات خود را تداوم دهند.

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران در ادامه به تشکیل سازمان بهزیستی به موجب لایحه قانونی سال 1359 در جهت تحقق مفاد اصول 3، ٢١ و ٢9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برقراری تحقق عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: این در حالی است که این وظیفه کلیدی و مهم آنچنان که باید محقق نشده است.

وی در ادامه به تقاضای انبوه مراجعه به مراکز درمانی دولتی و نوبت دهی دراز مدت آنها اشاره کرد و گفت: پذیرش در فاصله‌های زمانی طولانی پس از تقاضا موید کمبود شدید در این حوزه و نیاز به احداث مراکز بیشتر است که البته باتوجه به حضور بیماران شهرستانی در تهران قطعا رفع این مسئله در سایر استانها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

عضوکمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه پذیرش محدود بیمار، خدمات دهی ضعیف تر از مراکز خصوصی به دلیل تقاضای انبوه و از سویی عدم قرار گیری تمام خدمات درمانی در لیست تعریف شده مراکز دولتی ناگزیر سوق بخش قابل توجهی از جامعه به بیمه‌های تکمیلی را موجب شده افزود: براین اساس قطعا آغاز دوره درمان برای افرادی که از این خدمات بیمه‌ای برخوردار نیستند در زمان وخامت و تشدید بیماری بوده و این یعنی تحمیل هزینه هنگفت به جامعه‌ای که سیاست‌های پیشگیرانه را با اجرای رفاه اجتماعی برای تمام آحاد جامعه فراهم نساخته است.

راستگو پذیرش و نوبت دهی با فوریت به اقشار ضعیف تر جامعه را راه حلی جهت کاهش بخشی از این مشکل ذکر کرد و گفت: مطالبات کارگران، به کارگیری نیرو بدون بیمه و مزایا نیز مسئله دیگری است که باید به آن رسیدگی شود.

وی درپایان از مسئله حقوق‌های نجومی و دریافتی‌های نامتعارف برخی مسئولین به عنوان یکی از عوامل مهم ممانعت از تحقق عدالت اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: قطعا مدیری که به حق خود قانع نیست هیچگاه قادر به درک شرایط اسفناک اقشار ضعیف نبوده و بر این اساس انتظار حصول رفاه اجتماعی و کاهش مشکلات طبقات پایین دست جامعه تا زمان مدیریت این قبیل مسئولین ممکن نخواهد بود.

/ مشرق نیوز

2 مرداد 1395