h هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد

هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد

ناصر رئیسی فرد اظهار داشت: دولت سعی بر این دارد تا هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نکند و وضعیت فعلی نرخ آن را در بازار نگه دارد تا موجب نارضایتی مردم نشود. بنابراین هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد و بنزین تک نرخی باقی خواهد ماند.

ناصر رئیسی فرد، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص افزایش نرخ بنزین در کشور گفت: با توجه به اینکه چند اصلاحیه در برخی از مواد بودجه سال 95 کل کشور ایجاد شد، که بر اساس آن افزایش نرخ بنزین و دو نرخی شدن آن نیز به دلیل مخالفت برخی نهادها با افزایش نرخ آن جز آن اصلاحیه ها بود،به این دلیل سعی کردند آن را اصلاح کنند و پس از اصلاح وضعیت نرخ بنزین مشخص شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت مصمم است تا افزایشی در نرخ بنزین ایجاد نکند، اظهار داشت: دولت سعی بر این دارد تا هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نکند و وضعیت فعلی نرخ آن را در بازار نگه دارد تا موجب نارضایتی مردم نشود. بنابراین هیچگونه تغییری در نرخ بنزین ایجاد نخواهد شد و بنزین تک نرخی باقی خواهد ماند.

/ راه دانا

21 تیر 1395