h هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شد

هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شد

از ساعتی پیش هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شده و افراد حاضر در پتروشیمی بوعلی و تندگویان ملزم به ترک محل شده اند.

از ساعتی پیش هشدار خیلی خطرناک در پتروشیمی بوعلی صادر شده و افراد حاضر در پتروشیمی بوعلی و تندگویان ملزم به ترک محل شده اند.

این بالاترین حد خطر شناخته شده و برای انفجار احتمالی مخازن حاوی گاز صادر میشود و بر اساس گزارشهای میدانی تا شعاع یک کیلومتری تخلیه شده است.

برخی گزارشهای غیررسمی از نشت مخزن ميكس زايلين به بيرون خبر میدهند. / مشرق نیوز

18 تیر 1395