h فعالیت های اقتصادی و سیاسی پربحث دستیار ویژه رئیس جمهور - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

فعالیت های اقتصادی و سیاسی پربحث دستیار ویژه رئیس جمهور,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,فعالیت های اقتصادی و سیاسی پربحث دستیار ویژه رئیس جمهور,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,فعالیت های اقتصادی و سیاسی پربحث دستیار ویژه رئیس جمهور

فعالیت های اقتصادی و سیاسی پربحث دستیار ویژه رئیس جمهور

5 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و سیاسی دستیار ویژه رئیس جمهور و عدم فشار به قوه قضاییه جهت بررسی پرونده وی شدند.

جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی نماینده رباط کریم، نصرالله پژمان فر، سیدمحمدجواد ابطحی و نادر قاضی پور با امضای تذکری کتبی به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از فعالیت های اقتصادی و سیاسی دستیار ویژه رئیس جمهور و عدم فشار به قوه قضاییه جهت بررسی پرونده ایشان شدند.

در این تذکر آمده است متاسفانه آقای حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور با استفاده از نفوذ و اطلاعات خود، در انتصابات پرحاشیه در دولت و دیگر نهادهای مالی شریک می باشد و فعالیت های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی دارای شبهه ایشان بدون هیچ محدودیتی انجام می شود.

جناب آقای رئیس جمهور لازم است به استناد اصول قانون اساسی ضمن تجدید نظر در ادامه فعالیت ایشان و جلوگیری از اینگونه فعالیت ها در مجموعه دولت نسبت به رسیدگی به پرونده آقای فریدون در نهادهای نظارتی و قضایی همکاری های لازم را انجام دهید.

امضاهای این تذکر در حال افزایش است.

/ مشرق نیوز

13 تیر 1395