h دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند

دانشجویان امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند

صدها تن از دانشجویان و تشکلهای دانشجویی بعدظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند.

صدها تن از دانشجویان و تشکلهای دانشجویی بعدظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار می کنند.

در این دیدار نمایندگان تشکلها در محضر رهبری به سخنرانی خواهند پرداخت. / مشرق نیوز

12 تیر 1395