h پیشنهاد روزنامه خراسان درباره کمک به دیپلمات‌های‌ایران در کومور - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

پیشنهاد روزنامه خراسان درباره کمک به دیپلمات‌های‌ایران در کومور,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,پیشنهاد روزنامه خراسان درباره کمک به دیپلمات‌های‌ایران در کومور,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,پیشنهاد روزنامه خراسان درباره کمک به دیپلمات‌های‌ایران در کومور

پیشنهاد روزنامه خراسان درباره کمک به دیپلمات‌های‌ایران در کومور

روزنامه خراسان در ستون اخبار ویزه خود نوشت: در حالی که بر اساس درخواست رسمی یک مقام مسئول از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری، پیشنهاد شده بود با توجه به توقف فعالیت های دفتر نمایندگی کشورمان در جیبوتی، ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی شخصی متعلق به هر یک از کارمندان نمایندگی ایران در آن کشور با معافیت از برخی شرایط واردات خودرو همانند ضوابط فنی واردات خودرو و نیاز به دریافت کارت بازرگانی، مجاز باشد، بر اساس گردش کار صورت گرفته در دولت، این پیشنهاد به کارمندان دفاتر ایران در سودان و کومور نیز تسری پیدا کرده است.

9 تیر 1395