h نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد

مهرداد بذرپاش نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تکذیب خبر روزنامه ایران از این روزنامه شکایت کرد.

مهرداد بذرپاش نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روزنامه ایران شکایت کرد.
وی با تکذیب خبر روزنامه ایران مبنی بر دریافت پاداش 600 میلیون تومانی در زمان مدیرعاملی سایپا از این روزنامه رسما شکایت کرد. / مشرق نیوز
9 تیر 1395