h بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد

بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد

بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی در سه سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس، ۴۳۳هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری و ۷۹هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های عمرانی شد.

بانک مرکزی جزئیات خرج‌کرد دولت روحانی را منتشر کرد

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه عمومی دولت دیروز منتشر شد که بر این اساس، هزینه‌های جاری دولت در سال 94 به 170 هزار و 688 میلیارد تومان رسید که حدود 7هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب بیشتر است و رشد 18.7درصدی نسبت به بودجه جاری سال 93 را نشان می‌دهد.

هزینه‌های جاری دولت در سالهای 92، 119هزار و 764 میلیارد تومان و سال 93 هم 143هزار و 831 میلیارد تومان بوده است. رشد هزینه‌های جاری دولت در سال 93 نیز 20 درصد بوده است. هزینه جاری 170هزار میلیارد تومانی دولت در سال 94 در حالی است که درآمد دولت در این سال تنها 112هزار میلیارد تومان بوده است که 79هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 33هزار میلیارد تومان سایر درآمدها بوده است.

دولت در سال گذشته برای جبران کمبود درآمدهای خود، 67هزار میلیارد تومان از درآمد نفت برداشت کرده است. در حالی طی سه سال گذشته 433هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که در این مدت تنها 79هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است که سهم 5.5برابری هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی را نشان می‌دهد.

بودجه عمرانی دولت در سال 94 به 27هزار میلیارد تومان رسید که 20هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب 47هزار میلیارد تومانی سال گذشته کمتر است و بودجه عمرانی سال گذشته 7.5 درصد از بودجه عمرانی سال 93 هم کمتر شد. بودجه عمرانی دولت در سالهای 92، 22هزار میلیارد تومان و سال 93 ، حدود 30هزار میلیارد تومان شده بود.

جدول وضعیت بودجه عمومی دولت در سه سال گذشته را در زیر ببینید.

گزارش «خرج‌کرد» دولت روحانی منتشر شد

/ مشرق نیوز

 
4 تیر 1395