h درگیری رو در روی نیروهای عربستانی و نیروهای ایرانی - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

درگیری رو در روی نیروهای عربستانی و نیروهای ایرانی,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,درگیری رو در روی نیروهای عربستانی و نیروهای ایرانی,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,درگیری رو در روی نیروهای عربستانی و نیروهای ایرانی

درگیری رو در روی نیروهای عربستانی و نیروهای ایرانی

روزنامه السفیر لبنان نوشت: «جبهه های حلب این روزها میدان نبرد برای ساقط کردن نظام دمشق تبدیل شده به گونه ای که جهات منطقه ای از جمله آمریکا، عربستان و ترکیه هم در این جبهه ها اقداماتی صورت داده اند.»

این روزنامه در ادامه مدعی شد: «درگیری ها نیابتی میان جهات منطقه ای که در گروه های حمایت شده از قطر ، عربستان و امریکا متبلور شده بود، کم کم در حال تبدیل به درگیری های مستقیم میان حامیان این گروه ها با ارتش سوریه و همپیمانان است که گسیل شدن نیروهای آمریکایی به جبهه های شمال سوریه یکی از متغیرات بارز طی این درگیری هاست.»

/ جام نیوز

2 تیر 1395