h آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد!

آقای روحانی باید برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد آقای روحانی رییس جمهور برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد.

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران گفت: دولت یازدهم نیازمند خانه تکانی است. وی افزود: ضرورت دارد آقای روحانی رییس جمهور برخی از وزرای کابینه خود را تغییر دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کابینه یازدهم در دو بخش نیازمند تغییرات است، تصریح کرد: دولت باید در بخش اول تغییرات کابینه تیم اقتصادی خود را تغییر دهد تا بدین نحو تیم اقتصادی هماهنگی شکل گیرد و در بخش دوم فرمانده اقتصادی این تیم را تعیین کند چرا که در حال حاضر تیم اقتصادی دولت فرمانده ندارد و هر کس نظر خود را می‌دهد.
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه کابینه یازدهم در سایر بخش‌ها هم نیازمند تغییرات است، بیان داشت: انشاءالله در آینده در این زمینه صحبت خواهد شد.
حضرتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر فصل تغییرات کابینه روحانی است که باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد. / مشرق نیوز
2 تیر 1395