h کسانی که عضو کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام هستند توجه کنند - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

کسانی که عضو کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام هستند توجه کنند,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,کسانی که عضو کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام هستند توجه کنند,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,کسانی که عضو کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام هستند توجه کنند

کسانی که عضو کانال‌های غیر اخلاقی تلگرام هستند توجه کنند

کسی که عضو کانال ضد عفت عمومی در تلگرام هستند، با بالا بردن تعداد اعضا و ایجاد رغبت بیشتر در دیگران و نیز کمک به شکستن قبح اینگونه گناهان نزد مسلمانان، ولو ناخواسته، در گرایش دیگران به بی‌عفتی و فساد و فحشا نقشی به عهده می‌گیرد.

وقتی می‌خواهیم در یک کانال تلگرام از هر نوع عضو شویم، این امر که تعداد اعضا صد نفر باشند یا ۱۰ هزار نفر، به طور طبیعی در تصمیم ما در پیوستن به آن کانال مؤثر است. پس با عضویت در یک کانال، فقط خودمان را عضو نمی‌کنیم، بلکه همزمان، با افزایش دادن تعداد اعضای آن کانال، افراد دیگری را هم به پیوستن به آن تشویق می‌کنیم.

در قرآن معمولا وعده عذاب‌ها برای آخرت است، اما در موارد استثنایی از جمله در آیه ۱۹ از سوره نور، وعده عذاب آن هم به صورت «عذاب الیم هم در دنیا و هم در آخرت» داده شده است. اما برای چه کسانی؟ ترجمه آیه این است: کسانی که «دوست داشته باشند» در میان مسلمانان فحشا اشاعه داده شود، به «عذاب دردناک هم در دنیا و هم در آخرت» دچار خواهند شد. متأسفانه کسی که عضو کانال ضد عفت عمومی (از نوع تصویری و غیر تصویری) در تلگرام می‌شود، با بالا بردن تعداد اعضا و ایجاد رغبت بیشتر در دیگران و نیز کمک به شکستن قبح اینگونه گناهان نزد مسلمانان، ولو ناخواسته، در گرایش دیگران به بی‌عفتی و فساد و فحشا نقشی به عهده می‌گیرد. / جام نیوز

19 خرداد 1395