h اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir

نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال 1394 که در آزمون مزبور شرکت کرده‌اند، اعلام شد

اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال94 در سایت qazahrm.ir

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی، این دسته از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد، در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد و به این منظور مقتضی است نسبت به واریز هزینه شرکت در آزمون مزبور به میزان 1,000,000 ریال به شماره حساب 4150160903007 با شناسه واریز 2601702 نزد بانک ملی ایران به نام موسسه علمی کاربردی شهید قدوسی (قوه قضائیه) اقدام کرده و در زمان مراجعه با در دست داشتن کارت شناسایی ملی و اصل فیش پرداختی در آزمون مزبور شرکت کنند.

نتایج مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی جذب عمومی سال 1394 در سایت www.qazahrm.ir قابل مشاهده است.

17 خرداد 1395