h قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال!

قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال!

قوانینی جدید در مسابقات انتخابی المپیک والیبال!

پیش از این سیستم، ویدئو چک در مسابقات جهانی مورد استفاده قرار گرفته بود که مزیت ها و معایبی داشت. عمده ترین انتقادی که به آن وارد می شد این بود که در بازی وقفه به وجود می آورد تا جایی که در برخی موارد مربیان با تقاضای بازبینی تصاویر ویدیویی تنها به دنبال ایجاد وقفه و به نوعی زمان استراحت و کم کردن سرعت بازی بودند.

همچنین در برخی موارد به علت سرعت بالای توپ تصویر واضح نبود و در نتیجه قضاوت و تصمیم گیری برای داور مسابقه سخت می شد. به همین دلیل سیستمی موسوم به چشم عقاب جانشین ویدئو چک شد که توسط سنسورهای خیلی دقیق و با استفاده از تکنیک شبیه سازی پایه گذاری شده است.

همچنین قوانین جدید در این باره در نظر گرفته شد و درخواست وقت استراحت و تعویض ها هم با دقت بالا به وسیله تبلتی که در اختیار هر تیم قرار می‌گیرد انجام خواهد شد تا درخواست های یک تیم به صورت الکترونیکی به میز داوری صادر و ثبت شود و همچنین در هنگام دو تعویضه می بایست دقیقا ترتیب تعویض ها رعایت شود و بازیکنان بر اساس درخواست ثبت شده جابجا شوند.

بازیکنان باید بدانند کدام تعویض ابتدا توسط سیستم ثبت شده است در غیر این صورت ممکن است از تیم خطا گرفته شود.

همچنین طبق قوانین جدید در صورت بروز خطا، کادر فنی بلافاصله باید تقاضای بازبینی را مطرح کند، در غیر این صورت بعد از گذشت پنج ثانیه و پایان یک رالی طولانی تقاضا پذیرفته نیست. در صورتی که تقاضا درست باشد امتیاز داده می شود و در غیر این صورت علاوه بر از دست رفتن امتیاز، اخطار نیز برای تیم در نظر می گیرند. هر تیم دوبار اجازه درخواست بازبینی تصاویر ویدیویی با سیستم چشم عقاب را دارد. در صورتی که تقاضا درست باشد این حق محفوظ می ماند و در غیر اینصورت از تعداد آن کسر می شود.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری این رقابت ها کلیه قوانین مذکور در این مسابقات اجرا خواهد شد و تیم ها موظف به رعایت نمودن این موارد خواهند بود که در جلساتی با حضور کمیته برگزاری و مربیان تیم های شرکت کننده این قوانین به آنها اموزش داده شد. / راه دانا

7 خرداد 1395