h بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال

بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال

آیا قرار است مجیدی به استقلال برگردد و به عنوان کمک مربی در این تیم فعالیت کند؟

بازگشت فرهاد مجیدی به تیم استقلال

بازگشت فرهاد مجیدی به مجموعه آبی ها.روزنامه خبرورزشی تیتر اول روز چهارشنبه خودش را به این خبر اختصاص داده است. بر اساس این خبر احتمالا قرار است اتفاق هایی بیفتد و فرهاد مجیدی با بازگشت به استقلال،فعالیتش را دراین تیم به عنوان کمک  مربی آغاز کند.

    این اتفاق در حالی قرار است بیفتد که هنوز سرمربی استقلالی ها برای فصل آینده مشخص نشده است. / خبرانلاین
5 خرداد 1395