h آیا محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری جایگزین روحانی خواهند شد؟ - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

آیا محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری جایگزین روحانی خواهند شد؟,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,آیا محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری جایگزین روحانی خواهند شد؟,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,آیا محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری جایگزین روحانی خواهند شد؟

آیا محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری جایگزین روحانی خواهند شد؟

هفته نامه مثلث در بخشی از گزارش خود آورده است:"عجب حکایتی شده است ؛ حسن روحانی در حالی که سال آخر ریاست جمهوری اش را با امیدهای فراوانی آغاز کرده وتصور می کرد با حمایت لشگری از حامیان خود از به استقبال انتخابات سال 96 خواهد رفت حالا از یک سو با اصلاح طلبانی مواجه شده که برای عبور از او نسخه های مختلف را تئوریزه می کنند و از سوی دیگر با هاشمی رفسنجانی مواجه شده که می گویند، پشت صحنه محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری را برای جایگزینی روحانی آماده می کند."

هفته نامه "مثلث" در پرونده ای به موضوع عبور از روحانی توسط حامیان سیاسی او و یا اصلاح طلبان پرداخته و محتمل ترین گزینه برای جایگزینی او را در کارزار 96، محمد جواد ظریف دانسته است.

این هفته نامه در بخشی از گزارش خود می آورد :" عجب حکایتی شده است ؛ حسن روحانی در حالی که سال آخر ریاست جمهوری اش را با امیدهای فراوانی آغاز کرده وتصور می کرد با حمایت لشگری از حامیان خود از به استقبال انتخابات سال 96 خواهد رفت حالا از یک سو با اصلاح طلبانی مواجه شده که برای عبور از او نسخه های مختلف را تئوریزه می کنند و از سوی دیگر با هاشمی رفسنجانی مواجه شده که می گویند، پشت صحنه محمد جواد ظریف و اسحاق جهانگیری را برای جایگزینی روحانی آماده می کند.

"مثلث" در ادامه این نکته را اضافه می کند که :"حسن روحانی حالا از اصلاح طلبان می شنود که دولت او یک دولت استثنایی بوده اما حالا دیگر او اوضاع را نرمالیزه کرده و دیگر بودنش چندان معنا ندارد . آنها اکنون زمینه را برای بازگشت خود مهیا دیده اند . او از سوی دیگر مشاهده می کند که حامی بزرگش یعنی هاشمی رفسنجانی بازگشت رقیب سابقش را جدی تلقی کرده و از میان دو گزینه ماندن او و رییس جمهور نشدن احمدی نژاد، دومی را انتخاب کرده است. گزینه ای که از نظر او گویا از عهده روحانی بر نمی آید ." / جهان نیوز

1 اردیبهشت 1395