h رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد

رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد

خانم «کولیندا گرابار کیتاروویچ» رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز برای دیداری سه روزه وارد تهران شد و در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) مورد استقبال محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

رئیس جمهوری کرواسی عصر امروز وارد تهران شد / مشرق نیوز  
28 اردیبهشت 1395