h مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده! - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده!,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده!,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده!

مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده!

هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نیست که فائزه را مهار کند؛ فائزه یک فرد نیست، نمادی است از جریانی که برانگیخته شده تا زیر پوشش اعتدال، به افراطی ترین شکل ممکن از ایران انقلاب‌زدایی کند.

مهدی محمدی:فائزه هاشمی، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده!

مهدی محمدی طی یادداشتی کوتاه نوشت:

روح برجام در حال ظاهر شدن است. دیدار فائزه هاشمی با بهاییان نشانه ای است از مرزهایی که باید برای شکل گیری دوران پسابرجام درنوردیده شود؛ همان دورانی که به گفته هنری کیسینجر قرار است ایران را از یک "نهضت" به یک "کشور" بدل کند.

هاشمی رفسنجانی در موقعیتی نیست که فائزه را مهار کند. فائزه یک فرد نیست، نمادی است از جریانی که برانگیخته شده تا زیر پوشش اعتدال، به افراطی ترین شکل ممکن از ایران انقلاب زدایی کند.

این حقیقت برجام به روایت امریکاست. فائزه، همان پدر است که نقاب از رخ برکشیده و ملاحظه کاری را کنار گذاشته است.

فائزه نماد رادیکالیسم اسراییل است (به یاد بیاورید که بهاییت حزب اسراییل است در ایران) در مقابل تزویر امریکا؛ لازم نیست فائزه چیزی را جبران کند، این هاشمی است که باید فائزه را جبران کند!؛ و البته نمی تواند.

27 اردیبهشت 1395