h نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است

نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است

30 درصد از مرگ مادران در زایمان به روش طبیعی و 70 درصد از از موارد زایمان به روش سزارین است.

نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی است

خانی، لازمه کاهش مرگ مادران باردار را در کاهش سزارین دانست و عنوان کرد: کلیه متغییر هایی که در سزارین نیاز به تجهیزات و نیروی متخصص دارد می تواند در جای دیگر به کار گیری و هزینه شود و این در حالی است که زایمان طبیعی که  با حضور ماما انجام شود هزینه چندانی ندارد و در محیطی آرام و بدون مداخلات غیرضروری انجام می شود.

صغری خانی در جشنواره استانی ترویج زایمان طبیعی که در سالن فرهنگ و ارشاد ساری برگزار شد، اظهار داشت: زایمان فعالیت طبیعی است که بدن در طی مراحل بدون دخالت قابل انجام است، فعالیتی که از همان ابتدای خلقت وجود داشته  و انجام می شد.

وی افزود: در سال های اخیر این زایمان با برخی مداخلات از حالت طبیعی خارج شده است  و زنان باردار در هنگام زایمان با ترس و دلهره مواجه هستند.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری ، گفت: هم اکنون کمتر از نیمی از زایمان های انجام شده در کشور بطور طبیعی (زایمان واژینال نه فیزیولوژیک) است.

وی افزود: زایمان فیزیولوژیک بدون کوچکترین مداخله از سوی پزشک اعم از؛ سرم تراپی، انما، خوابیدن در بستر، معاینات مکرر تخصصی، و اپی زیاتومی به صورت روتین انجام می شود  و هر اقدامی در صورت ضرورت است.

خانی با بیان اینکه 21 درصد تجربه بارداری اول آنان بود و۲۰ درصد مربوط به بارداری پنجم و بالاتر بوده است، اظهار داشت: فاصله دو بارداری آخر کمتر از سه سال 25 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه  انجام عمل سزارین در شرایطی که مجبور به این عمل شود عیبی ندارد اما بیشتر از حد خود خوب نیست، گفت: سازمان جهانی بهداشت حد سزارین را 5 تا 15درصد اعلام کرده است  و بیشتر از این میزان سزارین مناسب نیست.

خانی وی ادامه داد: 30 درصد از مرگ  مادران در زایمان به روش طبیعی و 70 درصد از از موارد زایمان به روش سزارین است.

وی افزود: دراهداف توسعه هزاره  کاهش مرگ و میر مادر و فزرند تا سال 2015 جز اهداف مهم بوده است که بر طبق هدف پنجم ، کاهش مرگ مادر تا سال 2015درکل جهان می بایست به 18تا 22در صدهزار موالید برسد.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، گفت: بر اساس افق تعریف شده در اهداف توسعه هزاره، درکشور ما در سال 92 در حدود 19.7در صدهزار موالید زنده داشتیم که این رقم در سال 93 به 19در صد هزار موالید زنده گزارش شده است.

خانی، لازمه کاهش مرگ مادران باردار را در کاهش سزارین دانست و عنوان کرد: کلیه متغییر هایی که در سزارین نیاز به تجهیزات و نیروی متخصص دارد می تواند در جای دیگر به کار گیری و هزینه شود و این در حالی است که زایمان طبیعی که  با حضور ماما انجام شود هزینه چندانی ندارد و در محیطی آرام و بدون مداخلات غیرضروری انجام می شود.

وی بیان داشت: زایمان های طبیعی ما متاسفانه پزشکی سازی شد و در نهایت به سمت سزارین رفته است و در بسیاری موارد به ناخوشایندترین حالت  صورت می گیرد که با این وجود  هیچ خانمی تمایل به انجام  زایمان طبیعی پیدا نمی کند.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری مناسب سازی فضای زایمان برای مادران باردار هنگام وضع حمل را از جمله برنامه های مدون و خوب عنوان کرد و افزود: این امر می تواند گرایش مادران به زایمان طبیعی را افزایش دهد.

خانی در ادامه ضمن تاکید بر ترویج زایمان طبیعی بر نقش  موثر ماما و مهارت او در انجام زایمان فیزیولوژیک( بدون مداخلات غیرضروری پزشکی ) تاکید کرد. / انتخاب

27 اردیبهشت 1395