h اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس

اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس

اولین تندین پادشاه ایرانی که در میادین نصب شد + عکس

ناصرالدین شاه قاجار را اولین کسی می‌دانند که در زمان حیاتش تندیسی از او ساخته و در میادین تهران نصب کردند.
19 اردیبهشت 1395