h زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود

زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود

زن شکنجه شده بارها به بهزیستی و دادسرا مراجعه کرده بود

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: زن شکنجه شده قبلا هم بارها به بهزیستی و دادسرا برای حل مشکل خود مراجعه کرده بود .

محمد بخشی محبی افزود: این زن شکنجه شده بارها به بهزیستی مراجعه کرده بود ولی او مورد غفلت واقع شده بود.

وی اظهار داشت: در دادسرا هم به خاطر ترک انفاق پرونده تشکیل شده بود ولی رسیدگی به پرونده، یک سال طول کشید .

محبی گفت: قانون شاید در مواردی ابهام و اجمال داشته باشد، اما دادستان به عنوان مدعی العموم طبق قانون مدنی ماده 1184 و 1173 وظیفه دارد فردی را که فساد اخلاقی و انحطاط دارد و به عنوان پدر و مادر است را ا ز سرپرستی عزل کند و فرد دیگری را جایگزین کند.

مرضیه محبی وکیل پرونده "شکنجه" نیز افزود: ما هر روز در دادگاه های خانواده با مادرانی روبه رو هستیم که با یک یا دو کودک درخواست نفقه داده اند و از روزی که تقاضای نفقه داده اند تا رسیدن به حکم قابل اجرا یک سال طول می کشد و در این مدت باید گرسنگی و دست و پنجه نرم کردن با هزاران آسیب دیگر را تحمل کنند و جز حکم جلب و تکه ای کاغذ چیزی به دست نمی آورند که آن هم به هیچ دردی نمی خورد .

وی تصریح کرد: اگر خانواده ها نتوانند معیشت کودکان و نفقه آن ها را در کشورمان تامین کنند، آن ها بی پناه و تنها می مانند و اکنون فقر و نداری از آسیب های اصلی اجتماع به شمار می رود./باشگاه خبرنگاران

11 اردیبهشت 1395