h داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد

داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد

داعش خواستار توقف مهاجرت به اروپا شد به نقل از میزان ،  داعش مدعی شده است که شهرهای تحت اشغال این گروه تروریستی در امنیت کامل است.586465_722 586466_985
29 فروردین 1395