h وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان

وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان

وزارت خارجه آمریکا:ایران در فهرست کشورهای مجاز برای تحریم به بهانه آزادی‌های مذهبی/امتیاز خاص آمریکا برای عربستان

705833

وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه تصمیمش برای قراردادن دوباره ایران و چند کشور دیگر در فهرست «کشورهای متضمن نگرانی‌های خاص» به موجب «قانون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی» را به اطلاع کنگره رسانده است.

این مطلب را «جان کربی»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز جمعه در جمع خبرنگاران عنوان کرد.

وی اسامی این کشور را اینطور برشمرد: «این کشورها عبارتند از برمه، چین، اریتره، ایران، کره شمالی، سودان، عربستان سعودی، ترکمنستان، ازبکستان و برای اولین بار، تاجیکستان که جزء کشورهای متضمن نگرانی‌های خاص قرار می‌گیرند.»

به گزارش فارس، «قانون آزادی‌های مذهبی بین‌المللی» در سال 1998 در کنگره آمریکا تصویب و با امضای رئیس‌جمهوری وقت این کشور به قانون تبدیل شد. واشنگتن ادعا می‌کند هدف از اجرای این قانون، ارتقاء آزادی‌های مذهبی مطابق با سیاست خارجی آمریکا و حمایت از افرادی است که به واسطه مذهبشان در کشورهای خارجی تحت آزار قرار گرفته‌اند.

متن قانون یاد شده با تشکیل «دفتر نظارت بر شکنجه‌های مذهبی»، زمینه‌های اعمال تحریم علیه کشورهای موجود در فهرست کشورهای متضمن نگرانی‌های خاص را فراهم می‌آورد.

علاوه بر این، یکی از بندهای این قانون به رئیس‌جمهوری آمریکا اختیار می‌دهد برخی کشورها را از اقدامات تنبیهی مجاز در این مصوبه معاف کند، مشروط بر آنکه رئیس‌جمهور انجام این کار را موجب پیشبرد بهتر اهداف این قانون یا تأمین منافع امنیت ملی آمریکا تشخیص دهد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جمعه گفت کشورش به موجب بند فوق‌الذکر عربستان و چند کشور دیگر را از تحریم‌های احتمالی تحت قانون یادشده معاف کرده است.

«کربی» گفت: «ما بعد از تشخیص اینکه منافع امنیت ملی آمریکا مستلزم استفاده از این اختیار معافیت است، برای کشورهای عربستان، تاجیکستان و ترکمنستان اجرای اقدامات ریاست‌جمهوری (به موجب این قانون) را متوقف کردیم.»

28 فروردین 1395