h روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد

روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد

روسیه: احتمال دخالت ترکیه در درگیری آذربایجان و ارمنستان وجود دارد 635958217494986793 دمیتری مدودف"، نخست وزیر روسیه روز شنبه از احتمال دخالت ترکیه در درگیری های قره باغ سخن گفت.دمیتری مدودف تصریح کرد: گروه های زیادی تاثیر درگیری های قره باغ را بر شرایط خاورمیانه (غرب آسیا) و روسیه بررسی می کنند. همه درگیری ها در هر زمان ممکن است در تصمیم گیری های سیاسی تاثیر گذار باشند. مدودف افزود: بنابراین من وجود عوامل خارجی موثر بر درگیری های قره باغ را منتفی نمی دانم. احتمالا یکی از عوامل خارجی موثر بر این درگیری ها، ترکیه است زیرا ترکیه پیش تر در این خصوص اعلام موضع کرده است. نخست وزیر روسیه اذعان کرد: تمایل ترکیه به ارزیابی درگیری قره باغ به جای درخواست صلح نگران کننده است. مدودف در مورد شرایط منطقه قره باغ گفت: آتش بس در قره باغ برقرار است هر چند که تیراندازی های پراکنده ای در این منطقه رخ می دهد. در هر حال، هم اکنون آتش بس اعلام شده و اجرا می شود و تیراندازی ها نیز به صورت موردی رخ می دهند.
21 فروردین 1395