h درگذشت بازیگر مختارنامه - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

درگذشت بازیگر مختارنامه,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,درگذشت بازیگر مختارنامه,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,درگذشت بازیگر مختارنامه

درگذشت بازیگر مختارنامه

درگذشت بازیگر مختارنامه

نیما-علامه

بعد از حدودا ده ماه بستری بودن در خانه و البته صرف هزینه های کمرشکن درمان، احمد علامه دهر بازیگر “مختارنامه” درگذشت. به گزارش سینماژورنال احمد علامه دهر حدودا یک سال قبل و به هنگام بازی در سریال “پرده نشین” دچار خونریزی مغزی شد و طی این یک سال نیز تحت معالجه بود. این بازیگر تمام ماههای اخیر را در عزلت گذرانده بود و حتی یک مدیر هنری هم به عیادت وی نرفته بود. در این دوران فقط فرزند پسرش نیما علامه دهر بود که کنارش حضور داشت. نیما نیز چند روز قبل در گفتگو با سایت سینماژورنال از کم توجهی مدیران به وضعیت پدرش گلایه کرده بود.
18 فروردین 1395