h تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر

تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر

تجمع مردم لندن در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه+تصاویر

گروهی از مسلمانان در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل ساختمان "کمیسیون نیجریه" در لندن تجمع کردند

تعدادی از مردم شب گذشته در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه در مقابل کمیسیون نیجریه در لندن تجمع کردند.

28 آذر 1394