h دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر

دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر

دستور دولت برای پر کردن غرفه‌های خالی نمایشگاه مطبوعات+تصاویر

برخی از مسئولین مرتبط با رسانه در دولت یازدهم در اقدامی عجیب پس خالی ماندن برخی از غرفه ها در تماسی با وزارت خانه ها از آنها خواسته اند که سریع تر روابط عمومی وزارت مطبوع خود را به نمایشگاه آورده و در غرفه ای اسکان دهند.

دانا نوشت : در حالی که بر اساس اعلام ستاد روابط عمومی نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها قرار بود تا ساعت 22 شب قبل از افتتاح نمایشگاه غرفه سازی ها در این نمایشگاه به پایان برسد، هنوز بسیاری از غرفه ها خالی بوده و کسی نسبت به راه اندازی آنها اقدام نکرده است.

از طرف دیگر با توجه به اینکه یک روز بعد این نمایشگاه افتتاح می شد، بسیاری از غرفه ها خالی بوده و برخی دیگر نیز تازه به چینش غرفه های خود پرداخته اند.

در همین راستا خبرنگار دانا مطلع شده است که برخی از مسئولین مرتبط با رسانه در دولت یازدهم در اقدامی عجیب پس خالی ماندن برخی از غرفه ها در تماسی با وزارت خانه ها از آنها خواسته اند که سریع تر روابط عمومی وزارت مطبوع خود را به نمایشگاه آورده و در غرفه ای اسکان دهند.

به نظر می رسد این موضوع در جهت پر کردن غرفه هایی است که از حضور در نمایشگاه انصراف زده بودند.

تصاویر فوق مربوط به روز گذشته است که نمایشگاه مطبوعات افتتاح شده بود و مخاطبان در حال بازدید از آن بودند.

17 آبان 1394