h مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس - ظهور 12

پایگاه خبری و تحلیلی ظهور 12

مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس,ظهور 12,پایگاه خبری تحلیلی سیاسی,مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس,مذهبی,اجتماعی,فرهنگی,اقتصادی,مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس

مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس

مرگ بر آمریکا با تیپ خاص + عکس
در حاضرین تجمع روز سیزده آبان افراد مختلف با تیپ های مختلف جلب توجه می کرد که یکی از آنها را در عکس زیر می بینید.
15 آبان 1394